Canvis


Actualitzem a una nova versió del pdf, amb alguns canvis cosmétics que el milloren molt.

Files

TLD2021v01.pdf 4 MB
Apr 26, 2021

Get Tirant lo drac 2021

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.