A downloadable game

Crèdits Tirant lo drac 2022

Tirant lo drac es un fanzín gratuït i sense ànim de lucre que publica la comunitat Tirant lo dau per Sant Jordi. Ni el grup ni l’equip de redacció de la publicació es fan responsables de les opinions expressades pels autors, ni tenen perquè estar-hi d’acord. Tota semblança amb la realitat és purament casual, excepte en els punts on s’indiqui el contrari.

Portada: obra de Flamiis.
Editorial: escrita per Pau Blackonion, en representació de la comunitat.
Les maquis d’Espinanou: aventura escrita per Eduard Cot Ros i il·lustrada per David Arias Fitch. [Proves de joc: Rafa Suàrez, Joan Cot, Martí Gimènez, David Arias, Adrià Prat, Basidiomicot, Montver i Marcus Viciosus].
Els remeis de l’avi: aventura escrita per Daniel Giralt Len i il·lustrada per Flamiis.
Sis receptes secretes per dissenyar mòduls de rol: article col·laboratiu escrit per la comunitat de Tirant lo dau i il·lustrat per Joan Sallent.
La fúria de Tetis: escenari escrit per Alba À. Holgado i il·lustrat per Amorao. Fotografia a color de Alba À. Holgado. Fotografia en blanc i negre del Museu de Badalona amb llicència  Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual.
Bestiari fantàstic: recull escrit per Roger Trobanoms i il·lustrat per Bernat GL (Banyaverda i Fumat) i Flamiis (Ase infernal i Cabraboc). Estadístiques per a BeB per Jep Torra.
Destacada, oculta o secreta: adaptació al català de l’article “Landmark, Hidden, Secret” del blog DIY & Dragons, d’Anne Hunter, traduït per Jep Torra i il·lustrat per Joan Sallent.
Rolejar el desxifratge de texts: article d’El dau espifiat.
Golluts i Gatillops: article escrit per Adrián Colas i Bernat GL, que també l’il·lustra. 
La unitat 731: aventura escrita per Basidiomicot i il·lustrada per Joan Sallent. [Proves de joc: Rikku, Peka, Havain, Auron, Sir, Nando Vico, Adrià Prat, _Alex_Kidd_ i master_neutral].
Mil maneres de morir: taula escrita i dissenyada per Aitor Burillo.

La resta d’imatges emprades pertanyen al domini públic.

Revisions i correccions: lesser_evil, Mel de llima i El dau espifiat.
Maquetació: David F. Fernández, Eduard Cot i Basidiomicot.

Aquest número és per a tu, Mercè.

Tirant lo drac 2022, Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
(hps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca)

Download

Download
TLD22.pdf 5 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.